På Bältgatan 5 i Stockholm står en av våra bygghissar. Eftersom vi strävar mot att vara en helhetsleverantör av bygghissar, byggnadsställningar, väderskydd etc