what we do

Our Services

Stockholm, Östermalm

På Bältgatan 5 i Stockholm står en av våra bygghissar. Eftersom vi strävar mot att vara en helhetsleverantör av bygghissar, byggnadsställningar, väderskydd etc

Read More
Ständiga inköp genom stark likviditet

Vi köper in bygghissar till Stockholm på löpande basis, vi är idag en seriös konkurrent till gamla hissuthyrare såsom Cramo. Våra hissar är nya och underhålls eller byts ut, ingen gammal skit hyrs ut…

Read More
Ordning på hela verksamheten

För att kunna leverera bygghissar i stockholm såsom en tjänst och en produkt så är det obehört viktigt att vi har ordning på alla våra saker från minsta mutter till dem mest avancerade kalkylerna och behörigheterna.

Read More